Project Description

FÖRSÄLJNING AV PUR-SKUM

SKUM MED ÖPPNA CELLER

Purios E är ett PUR-skum med öppna celler som har brandbeständiga egenskaper. Skummet kan sprutas och det kännetecknas av hög effektivitet vid värmeisolering av innertak, väggar och vindsbjälklag.

SKUM MED SLUTNA CELLER

Purios H är ett PUR-skum med slutna celler. Skummet kan sprutas och det kännetecknas av hög effektivitet vid värmeisolering av innertak, vindsbjälklag, golv och husgrunder.