OM FÖRETAG

Pursystem OÜ är ett byggföretag med estniskt privat kapital som grundades 2018. Företaget är verksamt i Estland, Finland, Norge och Sverige. Vår huvudverksamhet omfattar allmänna byggarbeten, renoveringsarbeten samt applicering och försäljning av PUR-skum. Snabbhet, flexibilitet, kvalitet och professionalitet är nyckelorden för vår dagliga verksamhet och vi vill tydligt kommunicera dessa värden till våra kunder genom tjänster som vi tillhandahåller. Vår kundbas utgörs av byggföretag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

VÅRA TJÄNSTER

Applicering av PUR-skum

Försäljning av PUR-skum

Allmänna byggarbeten och renovering

Vi garanterar tjänster till bästa pris!

VÅRA SAMARBETSPARTNERS